Hvordan modtager du “beskeder”? Sådan her?

Jeg gør ikke. Ikke særligt tit i alt fald. Beskederne kommer når jeg, ofte uden at vide det, lige har brug for det. Og så kommer de gerne fra uventet kant. En besked, er for mig en instruks, en guidance eller støtte fra universet og mine spirituelle guider. I sidste...